Giấy Chứng Nhận Nguồn Gốc – Xuất Xứ Sản Phẩm

Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của tinh dầu – dầu massage thương hiệu La Paris, Pháp. Các sản phẩm La Paris được tổ chức quốc tế ECOCERT chứng nhận:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *