Thanh toán theo phương thức chuyển khoản:

Vui lòng ghi rõ Số đơn hàng trong nội dung chuyển khoản.
Quý khách có thể chuyển khoản thanh toán tiền đơn hàng cho LinhCo™ qua tài khoản sau:

Thông tin tài khoản:

ACB bank

Tên TK: HUỲNH NGỌC LINH

Số tài khoản: 4214 9456 0131 0931

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Chi nhánh TP.HCM

Tên TK: HUỲNH NGỌC LINH

Số tài khoản: 043 0101 08 87790

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritimebank). Chi nhánh TP.HCM

VCB bank

Tên TK: HUỲNH NGỌC LINH

Số tài khoản: 0071001123975

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank). Chi nhánh TP.HCM

Tên TK: HUỲNH NGỌC LINH

Số tài khoản: 19028399735011

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Chi nhánh TP.HCM

Tên TK: HUỲNH NGỌC LINH

Số tài khoản: 608704060119052

Ngân hàng Quốc Tế VIB (VIB bank). Chi nhánh TP.HCM

VCB bank

Tên TK: Công ty  TNHH Dịch Vụ Thiện Linh

Số tài khoản: 037 1000 510 195

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank). Chi nhánh Tân Định