BẢNG GIÁ BÁN LẺ

TINH DẦU THIÊN NHIÊN NGUYÊN CHẤT LA PARIS

(100% Tinh Dầu Nhập Khẩu Tinh Chất Theo Tiêu Chuẩn Dược Phẩm, Đúng Hàm Lượng Công Bố)

(Áp Dụng từ ngày 15/01/2019)

Ví Dụ: Tinh Dầu Bạc Hà (stt: 1) Giá 100ml 395: nghĩa là 395.000 đồng/100ml

Cột Giá theo màu: Màu đỏ là giá 100ml, màu xanh là giá 500ml, màu tím là giá 1 lít (1000ml)

                                                                                                                    Đơn vị tính: 1000 đồng

Stt

Tên Tiếng Việt
Tên Tiếng Anh

Xuất Xứ

Phân Loại

 Giá
chai 100ml

 Giá
500ml

 Giá
1000ml

1

Tinh dầu Bạc Hà
Peppermint Essential Oil

Pháp

Tinh Dầu

              395

               

                

2

Tinh dầu Sả Chanh
Lemongrass Essential Oil

Pháp

Tinh Dầu

395

3

Tinh Dầu Ngọc Lan Tây
Ylang Ylang Essential Oil

Pháp

Tinh Dầu

              395

4

Tinh Dầu Cherry
Cherry  Essential Oil

Pháp

Tinh Dầu

           395

5

Tinh Dầu Cam Ngọt
Sweet Orange Essential Oil

Pháp

Tinh Dầu

              395

6

Tinh Dầu Cam Sả
Lemongrass Orange Essential Oil

Pháp

Tinh Dầu

              395

7

Tinh Dầu Oải Hương
Lavender Essential Oil

Pháp

Tinh Dầu

              495

8

Tinh Dầu Hoa Hồng
Lavender Essential Oil

Pháp

Tinh Dầu

              595

9

Tinh Dầu Hoa Lài
Jasmine Essential Oil

Pháp

Tinh Dầu

              495

10

Tinh Dầu Trà Xanh
Green Tea Essential Oil

Pháp

Tinh Dầu

           495

11

Tinh Dầu Trầm Hương
Francense Essential Oil

Pháp

Tinh Dầu

           795

12

Tinh Dầu Vỏ Quế
Cinamon Essential Oil

Pháp

Tinh Dầu

           595

         

              

13

Tinh Dầu Sả Java 
Citronella Java Essential Oil

Pháp

Tinh Dầu

              395

            

                

BẢNG BÁO GIÁ BÁN LẺ

TINH DẦU MASSAGE ORGANIC LA PARIS

(100% Nguyên Chất Theo Tiêu Chuẩn Dược Phẩm, Đúng Hàm Lượng Công Bố)

(Áp Dụng từ ngày 15/01/2019)

                                                                                                                    Đơn vị tính: vnđ

Stt

Tên Tiếng Việt
Tên Tiếng Anh

Xuất Xứ

Phân Loại

 Giá
1 lít

 Giá
100 lít

 Giá
1000 lít

1

Dầu Massage Bạc Hà
Peppermint Massage Oil

Pháp

Tinh Dầu Massage

              

              

                

2

Dầu Massage Sả Chanh
Lemongrass Massage Oil

Pháp

Tinh Dầu Massage

3

 Dầu MassageNgọc Lan Tây
Ylang Ylang Massage Oil

Pháp

Tinh Dầu Massage

                           

                

4

Dầu Massage Cherry
Cherry  Massage Oil

Pháp

Tinh Dầu Massage

          

            

                

5

Dầu Massage Cam Ngọt
Sweet Orange Massage Oil

Pháp

Tinh Dầu Massage

             

            

                

6

Dầu Massage Cam Sả
Lemongrass Orange Massage Oil

Pháp

Tinh Dầu Massage

             

               

                   

7

Dầu Massage Oải Hương
Lavender Massage Oil

Pháp

Tinh Dầu Massage

                        

                

8

Dầu Massage Hoa Hồng
Lavender Massage Oil

Pháp

Tinh Dầu Massage

                         

                

9

Dầu Massage Hoa Lài
Jasmine Massage Oil

Pháp

Tinh Dầu Massage

              

            

                

10

Dầu Massage Trà Xanh
Green Tea Massage Oil

Pháp

Tinh Dầu Massage

                   

              

11

Dầu Massage Trầm Hương
Francense Massage Oil

Pháp

Tinh Dầu Massage

                  

             

12

Dầu Massage Vỏ Quế
Cinamon Massage Oil

Pháp

Tinh Dầu Massage

          

          

              

13

Dầu Sả Java 
Citronella Java Massage Oil

Pháp

Tinh Dầu Massage