Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của tinh dầu – dầu massage thương hiệu La Paris, Pháp. Các sản phẩm La Paris được tổ chức quốc tế ECOCERT chứng nhận:

 

 

Bài viết liên quan